Projectes

Es pot participar a l’hort mitjançant projectes que poden ser presentats per entitats o grups, o bé proposats per l’equip gestor de forma col·lectiva o grupal. Un projecte pot ser un cultiu, una experiència o una activitat col·laborativa a l’entorn de l’hort.

Les persones o col·lectius que vulguin presentar un projecte cal que primer estiguin inscrites com a membres de l’Hort del Mercat.

Els projectes presentats es valoraran per la comissió de seguiment de l’Hort del Mercat en tres convocatòries anuals que s’aniran avisant per la web i el butlletí. Cal que els projectes incorporin un retorn a la comunitat, que pot ser a la pròpia comunitat de l’hort i del mercat o a les necessitats dels barris adjacents.

Els projectes duraran com a màxim un any i es podran prorrogar un segon any sense perjudici que puguin tornar a sol·licitar la seva participació en el mateix projecte o en un de nou. En tot cas, serà l’equip gestor el que decidirà l’admissió o continuïtat dels projectes.

Criteris de selecció de projectes:

No s’acceptaran propostes de projectes ni d’activitats que entrin en contradicció amb els valors i objectius de l’Hort del Mercat.

Caldrà també que els projectes respectin la normativa de l’hort i que les persones participants no estiguin afectades per sancions per incompliment del reglament en projectes anteriors.

Es valorarà els projectes en 4 eixos d’interès:

Governança: que el projecte hagi sorgit d’un procés de treball de grup, en el marc d’un col·lectiu o entitat del barri.
Impacte social: es valorarà que siguin propostes amb retorn a la comunitat, obertes al barri, que fomentin la participació directa de les persones.
Medi ambient: es valorarà que incorporin valors de sostenibilitat ambiental com la conservació de la biodiversitat, la proposta de tècniques d’agricultura de conservació.
Agronomia: es valorarà que facin propostes de cultius innovadores, ben planificades tècnicament i fomentin el coneixement de tècniques aplicables al cultiu en coberta.

Es reservarà un repartiment que permeti que hi hagi una diversitat de projectes, alguns amb una orientació més social, altres més agronòmica o ambiental, etc.

La propera convocatòria per presentar projectes finalitza el 5 de setembre de 2021.

Per presentar el projecte pots descarregar-te aquí la plantilla de presentació.