Inscriu-te a l’hort

Si vols formar part de manera permanent de l’Hort del Mercat pots realitzar la inscripció com a hortolà o entitat. 

– Participar en assemblees sobre la gestió del projecte.
– Participar en grups de cultiu de forma periòdica.
– Presentar projectes per desenvolupar a l’Hort del Mercat

Les persones inscrites tenen la obligació de participar activament i de forma periòdica a les activitats de l’hort i fer aportacions i propostes de millora, especialment a les assemblees i reunions que es convoquin.