L'Hort del Mercat

El projecte

L’Hort del Mercat és un hort construït a la coberta del Mercat de la Vall d’Hebron i la Teixonera. Amb un substrat de 38cm format per una barreja de terra volcànica, sauló i matèria orgànica, rau sobre una capa de drenatge i una capa impermeabilitzant.

L’hort disposa de 1.750 m2 d’espai de cultiu. Es rega amb sistemes de reg per degoteig i es fertilitza amb adobs orgànics, la major part produïts a la mateixa coberta mitjançant el compostatge gràcies a la maquina #Revolta, un precompostador que estabiliza i higienitza el residu.

La missió de l’hort urbà del Mercat de la Vall d’Hebron és fomentar la consciència ecològica i mediambiental i la sostenibilitat, promovent accions terapèutiques, educatives, d’inserció sociolaboral i de millora de les condicions de vida i de la salut de les persones que hi participin, amb especial atenció als col·lectius vulnerables.

Els valors del projecte són, per tant:

– La  justícia ecològica amb l’impuls de l’agroecologia, la mitigació del canvi climàtic i el foment de la salut.
– La inclusió i justícia social, mitjançant la promoció d’espais igualitaris, plurals i democràtics.
– La democràcia participativa per promoure la participació i la corresponsabilitat.

L’Hort del Mercat es gestiona de forma oberta i participativa. Qualsevol persona o col·lectiu del barri i, també, de la resta de la ciutat, pot participar a les activitats que s’hi desenvolupen: tallers, grups de cultiu, projectes, visites guiades, punt de gestió de la matèria orgànica… consulta la nostra agenda d’activitats.

Context

L’agricultura urbana ha fet una evolució exponencial a la ciutat de Barcelona. El famós hort al terrat de Joan Carulla, iniciat a mitjans dels 70 al barri de Navàs, l’inici de la xarxa d’horts urbans municipals als anys 90 o el boom dels horts al balcó del 2005 són algunes de les fites d’aquesta història d’amor entre la ciutat i l’horticultura.

Fruit d’aquesta realitat l’Ajuntament ha definit, amb la participació d’altres entitats, l’Estratègia d’agricultura urbana de Barcelona que ha tingut en compte els 129 horts urbans de la ciutat i les 40 entitats vinculades a la xarxa d’horts. Aquesta estratègia, a més, es complementa amb altres plans estratègics relacionats com l’Estratègia d’impuls de la política alimentària , el Pla d’impuls de l’economia social i solidària, el Pla clima i l’Estratègia residu zero. L’agricultura urbana és, per tant, capaç d’aportar sinèrgies i elements inclosos en tots aquests àmbits d’acció que s’emmarquen en els Objectius de Desenvolupament Sostenible proposats per la ONU i adaptats per la CE i tots els estats membres com a objectius estratègics de les polítiques públiques dels propers anys. 

En aquest context, l’hort del Mercat de la Vall d’Hebron és una proposta singular. És el primer hort urbà en coberta d’aquestes dimensions a Espanya, orientat a la participació i la gestió col·laborativa dels cultius, amb una proposta tècnica d’un substrat de cultiu natural i, sobretot, amb recursos per poder realitzar una dinamització i seguiment.

Un hort arrelat al barri, obert a tota la ciutadania, participatiu, inclusiu, el cual potencia i complementa l’activitat de les entitats existents, especialment en l’atenció als col·lectius vulnerables. L’hort també dóna servei a la ciutat, oferint recursos formatius, recursos tècnics i essent un punt de trobada de la xarxa de l’agricultura urbana de Barcelona i de tota l’àrea metropolitana.